Kỹ thuật đào gốc cây mai vàng

Xác định tình trạng sức khỏe của cây: Bộ rễ của mai vàng có kích thước gần tương đương với kích thước tán lá. Các rễ...

Kỹ thuật chăm sóc hoa mai vàng ra hoa đúng tết

Mai vàng là biểu tượng của mùa Xuân ở các tỉnh phía Nam. Vì vậy điều mà mọi người trồng mai vàng đều quan...
Translate »