Để có đủ nguồn cỏ cung cấp cho các công trình vườn ươm cây xanh miền trung đã dành ra 4000m2 để cấy các loại cỏ, trong đó có 2000m2 cỏ lá gừng, 1000m2 cỏ nhung , 500m2 cỏ đậu phụng, 500m2 cỏ tai tượng

co 1

co 2

KHU VỰC TRỒNG CỎ GIỐNG

co 3

CỎ LÁ GỪNG

co 4

CỎ NHUNG CẮT MIẾNG CHUẨN BỊ GIAO TỚI CÔNG TRÌNH

co 5

CỎ ĐẬU PHỤNG , CỎ TAI TƯỢNG

co 6

CÔNG NHÂN LÀM CỎ DẠI ĐỂ CHUẨN BI CẤY CỎ LÁ GỪNG

co 7

co 8

CÔNG NHÂN CẤY CỎ LÁ GỪNG

co 9

co 10

co 11

Vườn ươm cây xanh miền trung chuyên cung cấp số lượng lớn cỏ các loại

Thôn Điền An – Xã Nghĩa Điền – Huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện Thoại : Hotline : 0917.924.000
E-mail : cayxanhmientrung@gmail.com