Để có đủ nguồn cỏ cung cấp cho các công trình vườn ươm cây xanh miền trung đã dành ra 4000m2 để cấy các loại cỏ , trong đó có 2000m2 cỏ lá gừng , 1000m2 cỏ nhung  , 500m2 cỏ đậu phụng , 500m2 cỏ tai tượng

co 1

co 2

KHU VỰC TRỒNG CỎ GIỐNG

co 3

CỎ LÁ GỪNG

co 4

CỎ NHUNG CẮT MIẾNG CHUẨN BỊ GIAO TỚI CÔNG TRÌNH

co 5

CỎ ĐẬU PHỤNG , CỎ TAI TƯỢNG

co 6

CÔNG NHÂN LÀM CỎ DẠI ĐỂ CHUẨN BI CẤY CỎ LÁ GỪNG

co 7

co 8

CÔNG NHÂN CẤY CỎ LÁ GỪNG

co 9

co 10

co 11

Vườn ươm cây xanh miền trung chuyên cung cấp số lượng lớn cỏ các loại

Thôn Điền An – Xã Nghĩa Điền – Huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện Thoại : Mr Chương : 0917.924.000
E-mail : cayxanhmientrung@gmail.com