Hồ sơ năng lực
5 1 vote

Vườn ươm cây xanh miền trung hiện tại đang ươm các loại : cây công trình , cây cảnh quan , cây lá màu , cây leo giàn , cây nội thất , cây treo chậu , cây trồng viền , cỏ các loại …

 • Vườn ươm 1 với tổng diện tích 27,563 m2 trong đó :
  • 4000m2 trồng cỏ giống các loại
  • 5000n2 trồng cây lá màu , cây cảnh quan
  • 3000m2 vườn ươm cây con , nhà điều hành , kho bãi , cảnh quan …
  • 15,000m2 trồng cây lâm nghiệp
 • Vườn ươm 2 với tổng diện tích 3,400m2 trong đó :
  • 1,500m2 trồng mai các loại
  • 1,500m2 trồng cây nội thất , cây văn phòng
  • 400m2 nhà điều hành , kho
 • Vườn ươm cây xanh miền trung với cơ cấu tổng chức nhân sự chặt chẽ , đội ngũ ngân viên chuyên nghiệp , tài chính minh bạch , giúp yên tâm cho các doanh nghiệp , nhà đầu tư muốn hợp tác lâu dài 
 • Vườn ươm cây xanh miền trung với phương châm sẽ trở thành một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thi công và bảo dưỡng cây xanh cảnh quan hàng đầu , MANG LẠI NHỊP THỞ CHO THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI

 

Bìa trước

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Bìa sau