cay hong mon co doc

Cây xanh có độc quanh ta | Cây Hồng Môn

Cây Hồng môn cũng là một cây thuộc họ ráy như vạn niên thanh và môn kiểng, hoa hồng môn chứa chất độc Calcium Oxalate có thể gây tử vong cho con người. Cây hồng môn có những chiếc lá xanh biếc hình trái tim và bông hoa màu đỏ tươi, hồng hay trắng, là […]

Chat Live Facebook